Plánované výpadky

Zo všetkých síl sa snažíme o najspoľahlivejšiu prevádzku, pri ktorej nezaznamenáte žiadne obmedzenie. Avšak práve z týchto dôvodov je potrebné sieť udržiavať v 100% stave, prípadne modernizovať a pod.

Plánované výpadky pripojenia nájdete aj na tomto mieste.

Aktuálna situácia:

Neplánujeme žiadne odstávky siete.