Cenník

 

Prehľad paušálnych cien pripojenia k sieti Internet - cena za 1 mesiac:

 

Nominálna rýchlosť pripojenia * sťahovanie/odosielanie cena s DPH**
8192/2048 kbps 13,00 €
* Rýchlosť pripojenia závisí od momentálnej vyťaženosti siete a cieľového servera. Agregácia pripojenia max. 1:10.

 

Cenník zariadení a príslušenstva:

Zariadenie/príslušenstvo cena s DPH**
Anténa CPE UBNT AirGrid 5 GHz, 23 dBi 55,00 €
Anténa CPE UBNT AirGrid 5 GHz, 28 dBi 65,00 €
Anténa CPE UBNT AirGrid 2,4 GHz, 23 dBi 55,00 €
Anténa CPE UBNT AirGrid 2,4 GHz, 28 dBi 65,00 €
Anténa CPE UBNT NS Loco M2 2,4 GHz 60,00 €
Anténa CPE UBNT NS M2 2,4 GHz 80,00 €
Anténa CPE UBNT NS M5 5 GHz 80,00 €
Koncovka RJ-45 0,50 €
Kábel UTP (1 meter) 0,40 €
Konzola malá 5,00 €
Konzola veľká 7,00 €
WiFi router TP-Link od 15,00 €


** ceny sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od vývoja cien na trhu !

 

Zriaďovacie poplatky:

Zriadenie pripojenia v 2,4 GHz alebo 5 GHz pásme ovplyvňujú viaceré faktory:

- podmienkou pre pripojenie je priamy výhľad na niektorý z našich prístupových bodov
- cena inštalácie závisí od použitých zariadení a počtu inštalačných hodín
- ak vlastníte potrebné zariadenia, je možné tieto použiť a znížiť tým zriaďovacie náklady
- ak potrebujete kvalitnejšie spojenie alebo sa nachádzate v zarušenej oblasti odporúčame Vám využiť pripojenie v pásme 5 GHz

 

Cenník ostatných služieb:

Typ služby cena s DPH
Technická podpora (telefonicky, mailom) zdarma
Inštalačná práca (pri zriadení pripojenia)

zdarma

Zaslanie faktúry/šeku

zdarma

Servisná práca (za každú začatú hodinu)

13,28 €

Zaslanie upomienky pri nezaplatení poplatkov za pripojenie 1,33 €
Znovupripojenie klienta po odpojení (neuhradená splátka) 4,98 €

 

Informácie o postupoch vybavovania sťažností koncových užívateľov, ktoré sa týkajú práv v zmysle čl. 3 a čl. 4 ods. 1, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2120:

podnik pristupuje k sťažnosti pre porušenie práv podľa čl. 3 a čl. 4 ods. 1 ako k reklamácii kvality poskytovaných služieb. Táto bude riešená v zmysle Všeobecných podmienok a Reklamačného poriadku. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený využiť alternatívne riešenie sporov. Podrobné informácie sú dostupné na webovom sídle úradu: https://www.teleoff.gov.sk/alternativne-riesenie-sporov/. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu. Podrobné informácie sú dostupné na webovom sídle úradu: https://www.teleoff.gov.sk/mimosudne-riesenie-sporov/.